Toimijat

Haltija
Käyttäjä
Suunnittelija

Tapahtuma

Koneellinen vaakunaselitys

Kuvat ja lähteet

Ilmentymät

Wikipedia